ทุกคนสงสัยว่าองค์ภาออกจากโรงพยาบาลจุฬาฯ แล้ว อาการหัวใจจะดีขึ้นหรือไม่ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *