งูยักษ์พยายามข้ามทางหลวงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น งูยักษ์พยายามข้ามทางหลวงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

งูยักษ์พยายามข้ามทางหลวงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะที่ทางหลวงกำลังสร้าง มีสัตว์หลายชนิดวิ่งผ่านทุกวัน รวมทั้งงูเหลือมด้วย ดูหนึ่งในอนาคอนดาสีเขียวที่เลวร้ายที่สุดในวิดีโอนี้ งูยักษ์และอนาคอนด้าสีเขียววิ่งหนีเพื่อพยายามข้ามทางหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *