“รังสิมันต์ โรม” แฉ…ใช้เส้นผ่านหลักสูตร กอส.ทำยศพุ่งใช้เวลา 4 ปี ยศจาก ส.ต.ต. เลื่อนเป็น ร.ต.อ.

“รังสิมันต์ โรม” แฉ…ใช้เส้นผ่านหลักสูตร กอส.ทำยศพุ่งใช้เวลา 4 ปี ยศจาก ส.ต.ต. เลื่อนเป็น ร.ต.อ.

“รังสิมันต์ โรม” แฉ…ใช้เส้นผ่านหลักสูตร กอส.ทำยศพุ่งใช้เวลา 4 ปี ยศจาก ส.ต.ต. เลื่อนเป็น ร.ต.อ.

“รังสิมันต์ โรม” แฉ…ใช้เส้นผ่านหลักสูตร กอส.ทำยศพุ่งใช้เวลา 4 ปี ยศจาก ส.ต.ต. เลื่อนเป็น ร.ต.อ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *