อ.ปริญญา ยังมึน ผู้บริหารไอทีวี เซ็นรายงานประชุมเอง สั่งตรวจสอบตัวเอง ทำไมไม่ชี้แจง

อ.ปริญญา ยังมึน ผู้บริหารไอทีวี เซ็นรายงานประชุมเอง สั่งตรวจสอบตัวเอง ทำไมไม่ชี้แจง

อ.ปริญญา ยังมึน ผู้บริหารไอทีวี เซ็นรายงานประชุมเอง สั่งตรวจสอบตัวเอง ทำไมไม่ชี้แจง

อ.ปริญญา ยังมึน ผู้บริหารไอทีวี เซ็นรายงานประชุมเอง สั่งตรวจสอบตัวเอง ทำไมไม่ชี้แจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *