“ปรเมศวร์” ย้ำ คลิปเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น ITV มีน้ำหนักมากกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ

“ปรเมศวร์” ย้ำ คลิปเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น ITV มีน้ำหนักมากกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ

เถียงกันแทบบ้านแตก ว่าจะเชื่อ คลิปเสียง หรือ เอกสารบันทึกการประชุม “ปรเมศวร์” ย้ำ คลิปเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้น ITV มีน้ำหนักมากกว่าเอกสารที่เป็นกระดาษ

ภายหลังข่าวสามมิติ ออกคลิปเสียงประชุมผู้ถือหุ้น ITV แล้วเสียงในที่ประชุมกับเอกสาร กลับถูกบันทึกไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดข้อถกเถียงกันต่างๆ นานา ว่าประชาชนอย่างเราจะเชื่ออะไรดี ระหว่างคลิปหรือเอกสารที่บันทึกการประชุม

เรื่องนี้ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม อัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ระบุถึงข้อถกเถียงดังกล่าว ว่าจะเชื่อคลิปหรือเอกสารบันทึกการประชุมนั้น จุดนี้ระหว่างคลิปเสียงกับเอกสารที่เป็นกระดาษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *