ด้อมส้มแห่รับแน่น!! “พิธา” ขอบคุณชาวลำปาง ลั่น…จะเป็นนายกฯ ที่รับใช้ทุกคน

ด้อมส้มแห่รับแน่น!! “พิธา” ขอบคุณชาวลำปาง ลั่น…จะเป็นนายกฯ ที่รับใช้ทุกคน

ด้อมส้มแห่รับแน่น!! “พิธา” ขอบคุณชาวลำปาง ลั่น…จะเป็นนายกฯ ที่รับใช้ทุกคน

ด้อมส้มแห่รับแน่น!! “พิธา” ขอบคุณชาวลำปาง ลั่น…จะเป็นนายกฯ ที่รับใช้ทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *