‘พ่อน้องเตย’ เปิดใจ แจงสาเหตุที่ไม่ได้ส่งเสียลูก ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาค วอนสังคมเข้าใจ

‘พ่อน้องเตย’ เปิดใจ แจงสาเหตุที่ไม่ได้ส่งเสียลูก ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาค วอนสังคมเข้าใจ

‘พ่อน้องเตย’ เปิดใจ แจงสาเหตุที่ไม่ได้ส่งเสียลูก ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาค วอนสังคมเข้าใจ

‘พ่อน้องเตย’ เปิดใจ แจงสาเหตุที่ไม่ได้ส่งเสียลูก ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาค วอนสังคมเข้าใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *