“บอย ปกรณ์” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย “เฟย์” ร่วมถือหมอนอนุโมทนาบุญ

“บอย ปกรณ์” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย “เฟย์” ร่วมถือหมอนอนุโมทนาบุญ

“บอย ปกรณ์” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย “เฟย์” ร่วมถือหมอนอนุโมทนาบุญ

“บอย ปกรณ์” เข้าพิธีอุปสมบทเรียบง่าย “เฟย์” ร่วมถือหมอนอนุโมทนาบุญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *